Zuccarello- one of the most beautiful villages in Italy

August I wanted to be more in harmony with nature, myself and spend more time with my family.

We didn’t manage to have a long holiday as we had planned since the spring, because I had a proposal for another job in mid-July and by making this change I couldn’t have a holiday in August.

However, the good part was that we were able to make several 2-3 day getaways to many beautiful places, and these little adventures filled our souls with joy and enriched us a lot spiritually and culturally.

Not to mention the adrenaline rush! Especially what an adrenaline rush it has been for me, who for the past 3 weeks has been split between my new job, packing and unpacking suitcases and traveling.

I have just returned from the Monfferato hills, but I want to start telling you about my first three-day stay in Liguria.

Zuccarello: Summer Nights with Charms

Our adventure started on August 7th,  our first escapade in Liguria, improvised at the last minute, brought us to one of the most beautiful villages in Italy: Zuccarello.

In Zuccarello there was a charming cottage waiting for us, which we found on the internet and managed to rent at a very good price. I loved the balcony overlooking the river and the forest.

After Cogoleto, this time too we preferred a location that combined mountain air with the intoxicating smell of the sea. Just a 15-minute drive down from the mountains, we were on the beautiful beaches of Alassio, a tourist resort I’ll talk about in a separate post.

Zuccarello is one of the most beautiful villages in Italy with an interesting and complex history, which despite time still retains some of the beauty and authenticity of the era in which it was created. Although inside the houses have undergone modernization changes, the exterior and all that means history of this village-city has been preserved as in the past.

Zuccarello is a quiet, clean and well-maintained place, which now hosts thousands of tourists every year who come to admire the beauty of this place, surrounded by forests and rocks.

Zuccarello: Summer Nights with Charms

In Zuccarello you don’t have much to visit, basically the village has only one main street that divides it in two, from where little narrow streets with abandoned old stone houses, stairs and narrow lanes and flower pots, here and there a door of a bar or restaurant with chairs and coffee tables made of barrels, inviting you to stop and communicate with others …

In Zuccarello everyone knows each other, and when a tourist comes along, he will immediately become part of the village family. That’s how we felt. So peaceful and welcoming that after just one day it felt like we had been there for a lifetime. Although small, that can be covered in just a few hours, Zuccarello conquers with the beauty and tranquility it offers especially to tourists, like us, coming from the heart of a metropolitan city like Milan.

But what can I tell you? I’ll leave you in the campaign of these photos and a short video shot on the streets of Zuccarello.

Follow me on Instagram and Facebook

Zuccarello - Liguria

 

Luna august am vrut să fiu mai mult în armonie cu natură, cu mie însămi și să petrec mai mult timp cu familia.

Nu am reușit să avem o vacanță lungă așa cum ne-am programat de prin primăvară, pentru că eu pe la mijlocul lui iulie am avut o propunere pentru un  alt job și făcând această schimbare nu am mai putut beneficia de vacanță în luna august.

Cu toate acestea, parte bună a fost că am reușit să facem mai multe escapade de 2-3 zile în mai multe locuri superbe, iar aceste mici aventuri ne-a umplut sufletul de bucurie și ne-a îmbogățit foarte mult spiritual și cultural.

Nu mai vorbesc de adrenalină! Mai ales ce adrenalină a fost pentru mine, care în ultimele 3 săptămâni m-am împărțit între noul job, făcut și desfăcut valize și călătorii.

Abia m-am întors de pe colinele Monfferato, însă vreau să încep să vă povestesc despre primul sejur de trei zile în Liguria.

Zuccarello: Nopți de vară cu farmece

Aventura noastră a început cu 7 august,  prima escapadă în Liguria, improvizată în ultimul moment, ne-a făcut să ajungem într-unul din cel mai frumos sat din Italia: Zuccarello.

În  Zuccarello ne aștepta o căsuță de poveste, pe care am găsit-o pe internet și am reușit să o închiriem la un preț foarte bun. Mi-a plăcut la nebunie balconul cu vedere spre rău și pădure.

După Cogoleto și de această data am preferat o locație care să îmbine aerul montan cu mirosul îmbătător al mării. La doar 15 minute cu mașina, coborând din munți, eram pe plajele superbe din Alassio, o stațiune turistică despre care voi vorbi într-un post aparte.

Zuccarello este unul dintre cele mai frumoase sate din Italia cu o istorie interesantă și complexă, care în ciuda timpului încă își mai păstrează din frumusețea și autenticitatea epocii în care a fost creat. Deși, în interior casele au suferit modificări de modernizare, exteriorul și tot ce înseamnă istoria acest sătuc-cetate a fost păstrat ca odinioară.

 Zuccarello este un  loc liniștit, curat și bine întreținut, care în prezent găzduiește anual mii de turiști ce vin să admire frumusețele acestui loc, înconjurat de păduri și stânci.

Zuccarello: Nopți de vară cu farmece

În Zuccarello nu ai prea multe de vizitat, practic sătucul are o singură stradă principală care îl desparte în două, de unde se preling mici străduțe înguste cu case vechi de piatră abandonate, scări și benzi înguste, dar și vase cu flori, de ici pe colo se ivește și câte o ușă a unui bar sau restaurant cu scaune și mese de cafea din butoaie, invitându-vă să opriți și să comunicați cu ceilalți …

În Zuccarello toți se cunosc între ei, iar când apare câte un turist, imediat va face parte din familia satului. Așa ne-am simțit și noi. Atât de liniștit și primitor încât după doar o zi ni se părea că eram acolo de o viață. Deși micuț, că poate fi parcurs doar în câteva ore, Zuccarello cucerește cu frumusețea și liniștea pe care o oferă mai ales turiștilor, ca noi, veniți din miezul unui oraș Metropolitan precum Milano.

Dar ce să vă mai spun? Va las în campania acestor fotografii și a unui scurt video realizat pe străzile din Zuccarello.

Urmareste-ma pe Instagram si Facebook

Zuccarello - Liguria

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*