Places to see on Elba Island

#DiscoverElba Island, discover the beauties of Italy you never dreamed of.

When you arrive on Elba, you will surely wonder what you can do, what roads you can take and what wonderful places you can discover. Basically, even if you travel around Elba without any orientation points you will discover many impressive places, but it is still best when certain places are recommended and you can pretty much know what to expect. About Elba I have talked about in several posts, only there are places I haven’t managed to tell about yet, such as: the Calamita trail.

There is not much information about the Calamite of Elba on the internet, so I want to tell you about this rare and beautiful place, which I visited during my third summer on Elba in 2015.

Located in the Province of Capoliveri, Calamita is one of the highest parts of the island of Elba, offering mountain trails and superb scenery, combining the colours of the rocks of the mines, the wreck of the National Park and fantastic views of the sea that surrounds the island. Calamita is an important part of Elba, with an important industrial history for the island’s inhabitants.

Capoliveri-Calamita Tase: What you need to know before setting off?

Calamita mountain trails and paths are free to anyone, but you need the right equipment to hike these places. If you want to go for a drive, you should know that not all roads are suitable for all types of cars, especially the low ones. That’s why sports cars, JEEPs or off-road cars are recommended. But if you want to go for a walk, you should know that Calamita is an area of about 11,5 km long, which can be covered on foot in about 3,5 hours, and if you like cycling, then prepare your sport shoes, a raincoat, water and a camera and you can start walking.  You will surely meet other hikers like you!

Calamita is considered the most beautiful scenic route in the Capoliveri Province, after the beautiful landscapes that the town of Capoliveri itself offers. Along the 11,5 km of the Calamita trail, a good part of it goes through the Tuscan Archipelago National Park, through pine forests, Mediterranean trees and plants, such as Cistus, Broom, Mastic, Heather and Rosemary.

There are no shortcuts on this route or dangerous slopes, but there are rest areas where you can see the entire coastline, admire the beauty of the bays and the tranquillity of nature. From March to June, wild orchids bloom in this area. Also here you can meet wild animals: pheasants, pupae, which here call Galletto Marzolo, hawks or eagles or wild boars.

Calamita: what is the right route to take?

It starts from Piazza del Cavatore in Capoliveri. Here, there are several parking areas, nearby is the town hall with information centre, shops, bars and restaurants, where you can pick up everything you need on the way. Then you  ll start towards Calamita, following the signpost  Porto Azzurro and Capoliveri to the beaches of Mola, Naregno, Capo Perlă, Straccoligno, Ferrato and Calanova. After about an hour’s walk you will reach Calanova beach.

From here it climbs uphill to the right (bear in mind that the distance from beach to beach can be as long as two hours). Calanova is quite quiet,  offers a restaurant and a bar, while Istia beach, a couple of hours away, has a beautiful pine forest where you can sit in the shade.

Our journey continues on the opposite side of the trail, with  new views, here you can see the Calamite Mine, with  red earth and  rich in iron. From this side you will also see Le Rape Alte,  the Giglio horizon, Montecristo, Pianosa, and  if the sky is clear you can also see the mountains of Corsica. On the way back, we’ll find some trails leading to the Mine Museum, you’ll also find  picnic tables and benches for a break in the shade.

A little further down, you can admire the Stella Bay and the Gemini Islands, as well as a beautiful view of Capoliveri, Portoferraio or PortoAzzuro. From here, the descent becomes a little steeper, but it is the fastest way back.

Below you can see a short video made on the route Calamita- Capoliveri-Porto Azzurro- Rio del Elba. I hope you like the island of Elba and its views.

 

#DescoperăInsulaElba, descoperă frumusețile Italiei la care nici nu visai.

Ajunsi pe Insula Elba cu siguranță va întrebați ce puteți face, ce drumuri ați putea să luați și ce locuri minunate puteți descoperi. Practic, Insula Elba chiar dacă o parcurgeți fără nici un punct de orientare veți descoperi multe locuri impresionante, dar totuși este cel mai bine când anumite locuri sunt recomandate si puteți ști cam la ce să va așteptați. Despe insula Elba am vorbit in mai multe postări, doar că mai există locuri despre care nu am reușit încă să povestesc, cum ar fi: traseul  Calamita.

Despre Calamita insulei Elba nu prea se găsește multă informație pe internet, așa că, vreau să vă povestesc eu despre acest locușor de o frumusețe rară, pe care l-am vizitat în a treia mea vară petrecută pe Elba, 2015.

Situată în Provincia Capoliveri, Calamita reprezintă una din părțile cele mai înalte de pe Insulă Elba ce  oferă traseee montane și peisaje superbe, îmbinând culorile rocilor minelor, naura Parcului Național și  fantastice priveliști cu marea care îngrădește insula. Calamita este un punct important al insulei Elba, cu o istorie industrială importantă pentru locuitorii insulei.

Taseul Capoliveri-Calamita: Ce trebuie să știi înainte de a porni la drum?

Drumurile și traseele montane Calamita sunt libere oricui, însă pentru a parcurge aceste locuri ai nevoie de un echipament adecvat. Dacă vrei să faci o plimbare cu mașina, ar trebui să știi că nu toate drumurile sunt potrivite tuturor tipurilor de mașini, mai ales cele joase. De accea este de recomadat mașinele sportive, JEEP-uri sau mașinele de teren.  Însă dacă dorești să faci o plimbare pe jos, ar trebui să știi că Calamita este o zonă cu o lungime de cca 11,5 km,  ce poate fi parcursă pe jos cam in 3, 5 ore, iar  dacă îți plac drumețiile cu bicicleta atunci pregăteșteți încălțămintea sport, o plărie, apa și un apărat de fotografiat și poți porni la drum.  Cu siguranță veți întâlni alți drumeți ca voi!

Calamita este considerat cel mai frumos traseu pitoresc din Provincia Capoliveri, după peisajele superbe pe care ni le oferă chiar orașul Capoliveri.  De-a lungul celor 11,5 km care, spuneam că, le are traseul Calamita, o bună parte este parcursă prin Parcul Național al Arhipeleagului Toscan, prin pădurile de pin, arbori și plante mediterane, precum Cisto , Ginestră, Lentisco, Erica și Rosmarin.

Nu există deficultati în a parcurge acest traseu sau pante periculoase, ci sunt zone de popas de unde puteți vedea întreagă coastă,  admira frumusețea golfurilor și liniștea naturii. Din martie pană în iunie, în această zonă înfloresc orhideele sălbatice. Tot aici puteți întâlni vietăți sălbatice: fazani, pupaze, care aici numesc Galletto Marzolo,  ulii sau vulturii sau mistreți.

Calamita: care este traseul potrivit de parcurs?

Se pornește de la Piazza del Cavatore din Capoliveri. Aici, există mai multe zone de parcare, în apropiere este  primăria cu centrul de informare, magazine, baruri și restaurante, de unde vă puteți luă tot ce va trebuie la drum. Apoi veți  porni spre Calamita, urmând indicatorul  Porto Azzurro și Capoliveri până la plajele Mola, Naregno, Capo Perlă, Straccoligno, Ferrato și Calanova. După aproximativ o oră de mers pe jos veți ajunge pe plajă Calanova.

De aici se urcă în  sus spre dreapta (trebuie să țineți cont că distanțele de la plajă la altă poți fi chiar de două ore). Calanova este destul de linistită,  oferă un restaurant și un bar, în timp ce plaja Istia, după vreo două ore distanță,are o frumoasă pădure de pini unde puteți sta la umbră.

Călătoria noastră continuă pe partea opusă a traseului, cu  vederi noi, aici puteți vedea Mina Calamitei, cu  pământ roșu și  bogat în fier. Din această parte veți vedea și Le Rape Alte,  orizontul Giglio, Montecristo, Pianosa, iar  dacă cerul este senin se pot vedea și munții din Corsica. Pe drumul de întoarcere, vom găsi unele trasee care duc la Muzeul Minei, veți găsi, de asemenea,  mese și bănci de picnic pentru o pauză la umbră.

Puțin mai în jos, veți putea admira Golful Stella și Insulele Gemini, dar și o frumoasă vedere cu Capoliveri, Portoferraio sau PortoAzzuro.  Pe aici, coborârea devine un pic mai abruptă, dar este cea mai rapidă cale de întoarcere.

Mai jos puteti vedea si un mic filmuleț realizat pe traseul Calamita- Capoliveri-Porto Azzurro- Rio del Elba.  Sper să vă placă Insula Elba și priveliștele ei.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*