Mesajul meu de Valentine’s day: E doar o zi în care…

 Viaţa noastră înseamnă iubire. Însăşi faptul ca existăm, că ne-am născut, e un act de iubire. Aşa ar trebui să privim viaţa noastră, aşa ar trebui sa ne privim pe noi de fiecare dată, iar dacă se întâmpla să uităm, trebuie să ne-o reamintim și să ne uităm în oglindă insistent și să ne spunem că “iubim viaţa noastră”.

Ne naştem din iubire și întrega viața căutam iubirea adevărată fără să ne dăm seama că iubirea adevărată suntem chiar noi. Noi, care cu felul nostru de a fi, de a dăruit, de a iubi, construim lumea, iar în mâinele noastre e mereu o altă viaţă.  Uneori, uitam ce puterea poate avea inima noastră și aşteptăm să ne încărcam de acea forţă din inima altcuiva.

Cele mai multe conversaţii din viaţa noastră sunt despre dragoste. Uneori râdem, alteori plângem și, de cele mai multe ori, suferim. S-au scris atâtea cărţi cu tema iubirii, s-au compus atâtea opere de artă. Cei mai mari artişti ai lumii, toţi, au căutat iubirea în diferite chipuri și au redat-o în diferite moduri, dar nici unul nu a înţeles-o până la capăt. Se zice că, cu cât mai mult vorbeşti, cu atât mai putin înţelegi. Deci, mă declar un dezastru în iubire. Pot să seduc pe oricine, dar nu pot să iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Și, totuşi, iubesc mult, zi de zi.

La început, când am intrat în contact cu lumea, eram eu și el, apoi ceva parca s-a întâmplat, nici nu realizezi când anumite lucruri se întâmplă, și uiţi de tine, și îl vezi doar pe el.

Cum să cucerești un bărbat la prima întâlnire

Viaţa te pune la încercare…

Viaţa vrea ca tu să înveţi să trăieşti iubind. De aceea viaţa mai întâi îţi arată latura negativă a iubirii, când uiţi de tine și îl posezi doar pe el/ea. Iubeşti, iubeşti sau cel putin aşa crezi. Până începi să înţelegi adevăratele sensuri ale iubirii și ale existenţei tale. Nu regret că am iubit, nu regret că am suferit. Nu regret nimic și pe nimeni. Iubirea față de persoanele care au fost și nu mai sunt a fost primordială pentru ceea ce sunt azi sau ce voi fi mâine.

Iubirile pierdute îţi deschid porţi spre alte iubiri, dar cel mai mult îţi deschide poarta spre inima ta și spre o lume întreagă. Iar când înveţi să laşi ușa deschisă unei lumi întregi și să-i ții piept cu multă eleganță, atunci cu siguranţă eşti un adevărat guru în iubire.

Acestea fiind spuse, vă reamintesc că sunt 365 de zile pe an, iar clipele nu pot fi numărate.  Iubiţi cât puteţi de mult, oferiţi râsete de bucurie celui de alături, ajutaţi pe cei slabi şi nu uitaţi de voi înşivă. Mereu puteţi avea ceva mai mult decât vă imaginaţi. Mereu sunt oameni dispuşi să vă iubească. Iubirea nu trebuie cerşită, pur şi simplu, trebuie primită pentru că meritaţi să o simţiţi din plin.

La mulți ani tuturor celor care iubesc viața!

P.S. Valentine’s day e doar o zi în care trebuie să vă amintiți cât e de important să preţuiţi ce aveţi. În primul rând, pe Voi!

Urmareste-ma pe Instagram si Facebook

<EN> Message for Valentine’s day. It is just a day in which…

Our life means love. The fact that we exist, that we were born, that means love. This is the way we should all see life, this is the way we should always see us and if it happens to forget that, we must remember it and take a look into the mirror insistently and tell ourselves “we love our life”

We are born out of love and throughout all our lives we are looking for true love without realizing that the true love is us. Us with our own way of being, with our way of giving, with our own way of loving, we create the world and in our hands there is always a life. Sometimes we tend to forget that immense power that lies within out hearts and we turn our eyes looking for it, somewhere else, trying to fill ourselves with that energy.

The biggest number of conversation in our life is about love. Sometimes we laugh, sometimes we cry but most of the times we suffer. There are so many books about love, there are so many things made for love. The biggest artists in the world, they all searched for love in many ways and they all created art in even more ways but no one understood it up to the end of it. It is said that, the more you talk, the less you understand. So I declare myself a disaster in love. I can seduce almost anyone but I can never love anybody more than I love myself. And still I love a lot, every day.

At the beginning when I got myself in contact with the world, there was only me and him. After that it felt like something happened. You cannot realize when some things happen and you forget about yourself and you see only him.

Life challenges you…

Life wants you live by loving. That is why it shows you at first the dark part of it, when you forget about yourself and you only posses him/her. You love or at least you think you do. Until you get to understand the real sense of it and your existence. I don’t regret that I loved, I don’t regret that I suffered. I don’t regret anything and anyone. The love for the persons that were and no longer are was primordial for what I have become now.

The lost loves offer you open doors to other loves but more than that, they offer you an open door to your own heart and to a whole world. And when you learn to let the door open to a new world and to face it with elegance, than you become a real guru of love.

With all this being said, I remind you that there are 365 days in a year and the moments cannot be counted. Love as much as you can, offer laughter of joy to the one besides you, help the ones in need but do not forget about yourselves. You can always have more than you imagine. There are always people that would want to love you. Love must not be begged but received because you deserve to feel it entirely.

Best wishes to all those who love life !

P.S. Valentine’s day is a day in which you have to remember how important is to cherish what you have. First of all, You !

 

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*